جشنواره استعدادیابی، تفکر نوآوری و کارآفرینی اتکا دانشگاه مازندران

جشنواره استعدادیابی، تفکر نوآوری و کارآفرینی اتکا دانشگاه مازندران


مرکز رشد دانشگاه مازندران در نظر دارد اولین دوره جشنواره استعداد یابی، تفکر نوآوری و کارآفرینی را برگزار نماید. جشنواره اتکا با هدف ایجاد انگیزه در بین دانشجویان جهت ارائه ایده های ناب دانشجویی و هدایت این ایده ها با کمک اعضای محترم هیات علمی دانشگاه مازندران و دیگر توانمندیهای موجود جهت ارائه به جامعه و صنعت برگزار می گردد. فرصت ارسال ایده ها تا نیمه اردیبهشت ماه سال جاری می باشد که پس از بررسی اولیه طرح های ارائه شده فرصتی چند ماهه جهت ساخت و پرورش این ایده ها داده می شود تا در نهایت در پایییز سال جاری همزمان با برگزاری جشنواره ایده های برتر معرفی می گردند.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه مازندران

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه مازندران

  مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه مازندران

  مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه مازندران یک مرکز رشد در شهر بابلسر می باشد

   نظرات