راه اندازی دفاتر حمایت از نیروی کار ایرانی در خارج از کشور

راه اندازی دفاتر حمایت از نیروی کار ایرانی در خارج از کشور

محمد اکبرنیا (مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) از شروع به کار دفاتر حمایت از نیروی کار ایرانی در کشورهای استرالیا، عمان، ترکیه و کانادا خبر داد.

به گزارش اکوسیستم، اکبرنیا گفت: اعزام نیروی کار به بازارهای کار خارج از کشور، از جمله برنامه‌های دولت و به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، به همین منظور نیز بعضی از موسسات کاریابی بین‌المللی ایرانی دفاتری را در کشورهای دیگر دارند.

وی در ادامه اضافه کرد: به منظور توسعه مجوز فعالیت این کاریابی‌ها در کشورهای خارجی، وزارت کار و وزارت امور خارجه برنامه مشترکی را آغاز کرده‌اند.

مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: در شروع همکاری، تعداد 20 کشور به منظور اعزام نیروی کار  مناسب ارزیابی شدند و در مرحله نخست نیز برای چهار کشور استرالیا، عمان، ترکیه و کانادا مجوز دفاتر حمایت از نیروی کار ایرانی صادر گردید.

وی در ادامه اظهار داشت: پیگیری‌هایی به منظور هماهنگی با سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف صورت گرفته است و در گام اول مجوزهایی نیز برای اعزام و حمایت از نیروی کار ایرانی به سه کشور استرالیا، عمان و ترکیه صادر شده است.

اکبرنیا خاطر نشان کرد: بعد از این موسسات کاریابی که این مجوز را دارند، هماهنگ با وزارت کار و وزارت خارجه به نیروهای کار ایرانی که عازم این چهار کشورها هستند، خدمات ارائه می‌کنند.

وی در مورد خدماتی که دفاتر موسسات کاریابی در خارج از کشور به نیروی کار اعزامی ارائه می‌دهند، گفت: آسان سازی فرآیند اعزام نیروی کار و ارائه خدمات مختلف آموزشی، حقوقی، حمایتی به این افراد از محورهای اصلی فعالیت این دفاتر برون مرزی است.

مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد دفتری که به منظور اعزام و حمایت از نیروی کار ایرانی در کانادا راه‌اندازی شده است، بیان کرد: از آنجا که سفارتخانه جمهوری اسلامی در کشور کانادا فعال نیست، فعالیت‌های دفتر کانادا تنها در هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.

وی با اشاره به پیگیری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توسعه سیاست اعزام نیروی کار به کشورهای خارجی، اضافه کرد: در صورت شناسایی بازارهای کار مطمئن و مناسب برای نیروی کار ایرانی، دفاتر هدایت نیروی انسانی در کشورهای جدید نیز راه اندازی می‌شود و حتی در صورت لزوم تعداد دفاتر موجود در یک کشور خارجی را نیز افزایش خواهیم داد.

اکبرنیا از برنامه صدور گواهینامه شغلی برای نیروی‌های کار ایرانی شاغل در دیگر کشورها خبر داد و اظهار داشت: این پروژه را با همکاری دفاتر برون مرزی اعزام و حمایت نیروی کار ایرانی اجرا خواهیم کرد و به این ترتیب ایرانیان شاغل در خارج از کشور می‌توانند از خدمات بیمه تامین اجتماعی، معافیت‌های مربوط به عوارض خروج از کشور و عوارض گمرکی ابزار کار برخوردار شوند.

در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه قرار بود 100 هزار نیروی کار به خارج از کشور اعزام شوند، ولی با آغاز تحریم‌ها علیه ایران فقط حدود 4000 تا 5000 نیروی کار به خارج از کشور اعزام شدند. اکنون با اجرای برجام، امید می‌رود که جمهوری اسلامی ایران بتواند به منظور اعزام نیروی کار تعاملات بیشتری را با سایر کشورها داشته باشد.

    نظرات