کارآفرینی به دانش آموزان رسید

رحیم سرهنگی،مدیر کل توسعه کارآفرینی وزارت کار درباره برنامه های توسعه کارآفرینی گفت: در حوزه توسعه کارآفرینی چندین کار در حال انجام است که ذیل سند اشتغال مبتنی بر کار شایسته است. وی با اشاره به راهبرد ۴ بند سوم سند توسعه اشتغال اظهار داشت: ساز و کارهای لازم برای بهبود آموزش های مربوط به مهارت پایه کارآفرینی در سنین مختلف را وزارت تعاون ،کار و سازمان فنی و حرفه ای و از سوی دیگر وزارت آموزش وپرورش و وزارت آموزش عالی دنبال می کنند. یعنی نهادهایی که متولی توسعه منابع انسانی و تامین منابع انسانی با کیفیت برای توسعه کسب و کار و کارآفرینی هستند،برنامه هایی را داشته ای. باشگاه کارآفرینان نوجوان از جمله این برنامه است. وی ادامه داد: هدف از راه اندازی این باشگاه که بر اساس الگوی آموزشی موسسه توسعه کارآفرینی هند طراحی و بومی سازی شده است، توانمندسازی و مهارت افزایی دانش آموزان دختر و ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات