کسب عنوان TRL۸ توسط آقای حسین حاتمی از شرکت های مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور خرم آباد

کسب عنوان TRL۸ توسط آقای حسین حاتمی از شرکت های مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور خرم آباد


لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان خرم آباد

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان خرم آباد

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان خرم آباد

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان خرم آباد یک مرکز رشد در شهر خرم آباد می باشد

    نظرات