برگزاری مراسم یادبود مرحومه مغفوره سرکار خانم مهندس فاطمه شعبانی

برگزاری مراسم یادبود مرحومه مغفوره سرکار خانم مهندس فاطمه شعبانی

مراسم یادبود مرحومه مغفوره سرکار خانم مهندس فاطمه شعبانی با حضور پرسنل و دانشجویان محترم دانشکده در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۴/۱۲ ساعت ۱۳الی۱۴در سالن کنفرانس دانشکده برگزار خواهد شد.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات