۱۰۰ روز با برنامه راهبردی بیستون

۱۰۰ روز با برنامه راهبردی بیستون

در جلسه هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ، برنامه ها و الویت های های برنامه راهبردی بیستون و عملکرد ۱۰۰ روزه دور جدید دبیرخانه سازمان نظام صنفی کشور ( نصر ) بررسی شد .
به گزارش روابط عمومی سازمان نصر کشور ، رسول سرائیان در این نشست با ارائه اولویت های برنامه راهبردی بیستون تاکید کرد : توسعه صادرات و بازار داخل ، آموزش و مهارت افزایی ، تامین مالی ، تحقیقات بازار ، شرکت های نوپا ، انتظام و مقررات و برندسازی از مهم‌ترین برنامه های سازمان نصر کشور است .
دبیرکل سازمان نصر کشور با اشاره به اقدامات عملی صورت گرفته برای اجرای راهبرد بیستون گفت : تلاش داریم درچارچوب همکاری با نهادها ، سازمان ها و وزارتخانه ها فضای مناسبی را برای توسعه بازار فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور فراهم کنیم .
وی افزود : سرمایه انسانی و اشتغال از مهم‌ترین برنامه ها درچارچوب راهبرد بیستون است که سازمان نظام صنفی کشور با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرای آن گام برخواهد داشت .
دبیرکل سازمان نصر کشور زمان اجرای برنامه بیستون را تا پایان سال ۱۴۰۰ عنوان کرد و گفت : برنامه ریزی شده است تا از نظرات همه اعضای سازمان نصر برای اجرا و اصلاح برنامه بیستون استفاده شود .
در این جلسه تعدادی از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران نیز دیدگاه‌های خود را برای اجرای بهتر راهبرد بیستون مطرح کردند .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

    منبع خبر

    سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

    سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

    سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور یک انجمن در شهر تهران می باشد

    نظرات