صدور مجوزهای مربوط به استارتاپ ها در سامانه «سام»

صدور مجوزهای مربوط به استارتاپ ها در سامانه «سام»

موضوع مجوز گرفتن استارتاپ ها از جمله مباحثی است که در سال های اخیر از سوی نهادهای دولتی و غیر دولتی مطرح شده اما قوانین مربوط به رشد کسب و کارهای اینترنتی در سراسر جهان بر این نکته اشاره دارد که استارتاپ ها تا زمان رشد و تبدیل شدن به یک شرکت سودده نباید ملزم به دریافت مجوز شوند چراکه قید و بندهای سازمانی مانع رشد و خلاقیت آنها خواهد شد. علی فیروزی، رئیس مرکز ملی پایش بهبود فضای کسب و کار از تلاش دولت برای تمرکز مجوز‌های کسب و کار در یک سامانه واحد خبر داده و می‌گوید تمام کسب و کار‌های کشوری قرار است بر روی این سامانه بارگذاری شوند و این موضوع به شرکت‌های نوپا به‌ویژه شرکت‌های اینترنتی و استارتاپ ها هم مربوط می‌شود. به گفته او، استارتاپ ها جزو اتحادیه کسب و کار‌های مجازی محسوب می‌شوند و این اتحادیه در قالب صنوف از سامانه «سام» مجوز ...

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

منبع خبر

اکوموتیو

اکوموتیو

اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات