«الوکاپ» آغازی برای حمایت استارتاپ ها از رویدادهای متفاوت

اولین دوره رقابت های چوگان «جام الوکاپ» با حمایت شرکت الوپیک همکاری فدراسیون چوگان به منظور حمایت از ورزش باستانی و ایرانی چوگان برگزار گشت. به گزارش مدیراینفو، مهدی نایبی مدیرعامل شرکت الوپیک، کارآفرین، عضو تیم چوگان در نشست خبری الوپیک بیان کرد: امروزه استارتاپ ها جایگاه بسیار ویژه ای داشته اند و می توانند در حوزه های مختلفی به فعالیت بپردازند. جام الوکاپ سبب شد تا دید منفی موجود در جامعه نسبت به سفیران از بین رود و کاربران اعتماد بیشتری داشته باشند. وی در ادامه افزود: الوپیک توجه ویژه ای به مسئولیت های اجتماعی داشته و در حوزه های مرتبط با اکوسیستم استارتاپی خود به اسپانسرینگ پرداخته است همچنین برای کاهش خطراتی که سفیران این سامانه را تهدید می کند کارت های تخفیف درمانی و سلامت در نظر گرفته شده است. مهدی نایبی با تاکید بر ایرانی بودن این استارتاپ افزود: کارآفرینان با راه اندازی استارتاپ ها می ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

منبع خبر

مدیر اینفو

مدیر اینفو

مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات