امضای تفاهم نامه همکاری با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

امضای تفاهم نامه همکاری با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

در این تفاهم نامه آمده است به استناد تفاهم نامه فیمابین وزارتعلوم، تحقیقات و فناوری و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، برای استمرار فعالیت مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی و منابع طبیعی تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ با رعایت مفاد آن تمدید گردد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری گیلان

منبع خبر

پارک علم و فناوری گیلان

پارک علم و فناوری گیلان

پارک علم و فناوری گیلان یک پارک علم و فناوری در شهر رشت می باشد

    نظرات