کارگاه آموزشی نحوه تکمیل اظهار نامه مالیاتی در مرکز رشد نوشهر برگزار شد

کارگاه آموزشی نحوه تکمیل اظهار نامه مالیاتی در مرکز رشد نوشهر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر کارگاه آموزشی نحوه تکمیل اطهارنامه مالیاتی و استفاده از معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان و واحدهای مستقر در پارک و مراکز رشد وابسته در روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۰۴ از ساعت ۹ الی ۱۲:۳۰ در مرکز رشد نوشهر و با حضور جناب آقای عباس پاشا برگزار شد.
لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر یک مرکز رشد در شهر نوشهر می باشد

    نظرات