کتاب اصول حقوقی شروع و پیشبرد کسب‌وکار به رایگان منتشر شد!

کتاب اصول حقوقی شروع و پیشبرد کسب‌وکار به رایگان منتشر شد!

یکی از چالش های کارآفرینان و صاحبان کسب و کار‌های ایرانی، عدم آشنایی کافی با مسائل حقوقی و قانونی است؛ این کتاب می‌تواند به عنوان راهنمایی جامع حقوقی، به کارآفرینان و مدیران کسب و کار‌‌ها کمک کند تا از بروز مشکلات حقوقی و خسارت‌های جبران‌ناپذیر جلوگیری کنند. نوپانا : این کتاب با هدف بیان نکات حقوقی‌ راه‌اندازی، پیشبرد و حفظ کسب و کار در فضای فعلی اقتصاد و تجارت ایران که در سال ۹۸ که نیاز به توجه بیشتری دارند، توسط تیم حقوقی وینداد تهیه و به رایگان منتشر شده است. یکی از چالش های کارآفرینان و صاحبان کسب و کار‌های ایرانی، عدم آشنایی کافی با مسائل حقوقی و قانونی است؛ این کتاب می‌تواند به عنوان راهنمایی جامع حقوقی، به کارآفرینان و مدیران کسب و کار‌‌ها کمک کند تا از بروز مشکلات حقوقی و خسارت‌های جبران‌ناپذیر جلوگیری کنند. موضوعاتی نظیر قراردادهای استخدامی، مشارکت، سرمایه‌گذاری، تشکیل و ثبت انواع شرکت، شرکت‌های ...

متن کامل خبر در سایت نوپانا

    منبع خبر

    نوپانا

    نوپانا

    نوپانا یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات