جلسه شورای جذب و پذیرش مرکز رشد با بررسی ایده محوری وب‌سایت و اپلیکیشن جامع حقوقی برگزار شد

جلسه شورای جذب و پذیرش مرکز رشد با بررسی ایده محوری وب‌سایت و اپلیکیشن جامع حقوقی برگزار شد

صد و دوازدهمین جلسه شورای جذب و پذیرش مرکز رشد در روز ‌شنبه ۱۵ تیر‌ماه سال جاری در محل دفتر مدیریت مرکز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، در صد و دوازدهمین جلسه شورای جذب و پذیرش مرکز رشد که در دفتر مدیریت مرکز برگزار شد، ایده محوری “وب‌سایت و اپلیکیشن جامع حقوقی” در شورای جذب و پذیرش مرکز رشد دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت.

در این جلسه آقای سعید قبادیان به تشریح ایده محوری خود که باهدف ارائه  آموزش و خدماتی در حوزه حقوقی پرداخت.

گفتنی است، این ایده محوری توسط آقایان اسماعیلی، محمدزاده، شیرگاهی، نظری، جعفری صیادی، انصاری، متولی و اسدی مورد بررسی و داوری قرار گرفت و موفق به کسب آرای موافق داوران برای جذب و استقرار در دوره رشد مقدماتی مرکز شده و برای تصویب نهایی به شورای مرکز رشد ارجاع داده شد.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان یک مرکز رشد در شهر ساری می باشد

    نظرات