مشکل جامعه استارتاپی شهر در سال پیش رو چیست؟ / اعضای جامعه استارتاپی چه راهکاری دارند؟

مشکل جامعه استارتاپی شهر در سال پیش رو چیست؟ / اعضای جامعه استارتاپی چه راهکاری دارند؟

مشکل جامعه استارتاپی شهر در سال پیش رو چیست؟ هر جامعه‌ای گریبان‌گیر مشکلات متفاوتی است. جامعه استارتاپی یا به عبارت بهتر اکوسیستم استارتاپی تبریز نیز از این قاعده مستثنا نبوده و نخواهد بود. با رشد هر جامعه نیاز‌های جدید در آن به‌وجود می‌آید، این رشد می‌توانند باعث بروز مشکلات جدید نیز بشود. این مشکلات زمانی بیشتر خود را نمایان می‌کنند که مشکلات قبلی برروی هم تلنبار شوند و راهکاری برای حل این مشکلات ارائه نشود. سرعت رشد و تقاضا افزایش یابد و پاسخی نسبت به تقاضای موجود وجود نداشته باشد. موضوع مشکلات اکوسیستم استارتاپی تبریز بهانه‌ای شد تا از افراد مختلف در فضای کارآفرینی، استارتاپی و دانشگاهی نظرخواهی انجام دهیم تا بتوانیم بطور شفاف‌تر و دقیق‌تر این مشکلات را شناسایی و در مطلبی به همراه راه‌حل‌های پیشنهادی خود افراد در اختیار جامعه تبریز قرار دهیم. امیدواریم در سال‌های آتی هنگام رجوع به این مقاله هیچ یک از مشکلات ذکر شده ...

متن کامل خبر در سایت تبریز آی او

  منبع خبر

  تبریز آی او

  تبریز آی او

  فناوری به وقت تبریز

   نظرات