برگزاری جلسه پنجم کارگاه اخلاق حرفه ای

برگزاری جلسه پنجم کارگاه اخلاق حرفه ای

جلسه پنجم کارگاه اخلاق حرفه ای  با حضور اعضای محترم هیئت علمی  توسط استاد محترم سرکار خانم دکتر فروزان اکرمی برگزار خواهد شد. این کارگاه که از امتیاز ترفیع پایه سالیانه نیز برخوردار می باشد، در راستای توانمند سازی اعضاء محترم هیئت علمی در جهت پیشبرد اهداف دانشکده و برنامه عملیاتی سال ۹۸ از ساعت ۱۳ الی ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱/۵/۹۸ در سالن شهید رحیمی برگزار خواهد شد.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات