بازدید معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی از دانشکده بهداشت انجام شد

بازدید معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی از دانشکده بهداشت انجام شد


اولین بازدید معاونت محترم آموزشی از دانشکده ها در سال ۱۳۹۸ روز چهارشنبه مورخه ۹۸/۴/۱۲ ساعت ۱۰ صبح از دانشکده بهداشت با حضور جناب آقای دکتر مظاهری نژاد، جناب آقای دکتر کبیری و سرکارخانم دکترمهروی همراه با هیئت رئیسه دانشکده بهداشت صورت گرفت. در ابتدا جناب آقای دکتر رسول یاراحمدی رئیس دانشکده بهداشت ضمن خوش آمدگویی همراه با هیئت رئیسه و آن معاونت محترم از کلیه گروهها ، کلاسهای آموزشی، سایت های دانشجویی، آزمایشگاهها، اتاق هم اندیشی، واحد آموزشی، دفتر توسعه آموزش بازدید کردند.
در ادامه جلسه با حضور حدود ۴۰ نفر از نمایندگان دانشجویان دانشکده بهداشت و جناب آقای دکتر مظاهری نژاد ، جناب آقای دکتر کبیری و سرکار خانم دکتر مهروی در سالن شهید رحیمی تشکیل شد. که دانشجویان مشکلات خود را در این جلسه بیان کردند.
وهمچنین جلسه ای با حضور حدود ۲۰ نفر از اعضاء هیئت علمی و معاونت آموزشی دانشگاه بدون حضور هیئت رئیسه دانشکده برگزار شدکه در این جلسه مشکلات دانشکده مطرح شد. در پایان هم اعضاء هیئت رئیسه پذیرای معاونت محترم آموزشی بودند.لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

منبع خبر

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

    نظرات