حضور دانشگاه علوم پزشکی ایران در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای (َARWU)

حضور دانشگاه علوم پزشکی ایران در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای (َARWU)

در تازه ترین رتبه بندی جهانی موضوعی شانگهای ۲۰۱۹،  ۱۷۰۰ دانشگاه از ۸۶ کشور و ۳۲ دانشگاه ایرانی در حوزه های مختلف حضور پر رنگی داشتند که دانشگاه علوم پزشکی ایران با اخذ رتبه: بهداشت محیط ۴۰۰-۳۰۱ ،علوم پزشکی بالینی ۵۰۰-۴۰۱ ،  پرستاری ۳۰۰-۲۰۱ و فناوری پزشکی ۳۰۰-۲۰۱ در فهرست برترین دانشگاه های جهان قرار گرفت. کسب این موفقیت را به خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی ایران و گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت تبریک عرض می نماییم.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

منبع خبر

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

    نظرات