به دنبال چیدن یک میوه رسیده هستند

به دنبال چیدن یک میوه رسیده هستند

رضا الفت‌نسب، سخنگوی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، اهداف مالی و درآمدی را پشت صدور مجوز نظارتی شهردای بر تاکسی‌های آنلاین می‌بیند و معتقد است که در صورت ورود نهادهای حاکمیتی، مدیریت درستی صورت نگرفته و در روند رشد این سامانه‌های آنلاین خلل ایجاد خواهد شد. در ادامه این گفت‌وگو را می‌خوانیم. پیرو بحثی که در مورد نظارت تاکسیرانی بر تاکسی‌های آنلاین وجود دارد، سوال اولم این است که آیا این موضوع تصویب شده و به جایی رسیده است یا اینکه کماکان به عنوان یک بحث مطرح است؟ چیزی تصویب نشده است، در حال حاضر این بحث در کارگروه زیربنایی دولت و کمیسیون مربوطه وجود دارد که البته فکر می‌کنم بحث‌ها و جلسات پایانی صورت گرفته است. تقریبا می‌توانم بگویم نظر اکثر سازمان‌هایی که در جلسات حضور دارند، این نیست که مجوز جدیدی صادر شود. اما متاسفانه شهرداری و ادارات کشور اصرار دارند که باید مجوز جدید صادر شود. وضعیت تقریبا ...

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

    منبع خبر

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات