ایده محوری اپلیکیشن واقعیت افزوده در شورای جذب و پذیرش مرکز رشد تصویب شد

ایده محوری اپلیکیشن واقعیت افزوده در شورای جذب و پذیرش مرکز رشد تصویب شد

صد و سیزدهمین جلسه شورای جذب و پذیرش مرکز رشد در روز شنبه ۱۵ تیرماه سال جاری در محل سالن جلسات مرکز رشد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، طی این جلسه مصاحبه با علی ‌رضایی متقاضی استقرار در دوره پیش رشد با ایده محوری اپلیکیشن واقعیت افزوده صورت پذیرفت که ایشان موفق به کسب آرای موافق داوران برای جذب و استقرار در دوره رشد مقدماتی مرکز شدند.

گفتنی است، این وب‌سایت و اپلیکیشن واقعیت افزوده می‌تواند در امور آموزشی، خدماتی، رفاهی و تجاری باعث افزایش سرعت و کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت شود .

شایان‌ذکر است؛ اعضای شورای پذیرش این ایده محوری متشکل از محمدزاده، شیرگاهی، نظری، جعفری صیادی، انصاری، متولی و اسدی بوده است.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان یک مرکز رشد در شهر ساری می باشد

    نظرات