می‌خواهم کارآفرین شوم

می‌خواهم کارآفرین شوم

در یادداشتی به قلم مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان می‌خوانیم: حالا شاید یک آرزوی دیگر در قلب و ذهن دغدغه‌مندان عرصه فناوری و زیست بوم نوآوری کشور، باقی مانده باشد؛ کاش کودکان و نوجوانان سرزمین مان، در پاسخ به آن سوال معروف «بزرگ شدی می خواهی چه کاره بشوی؟» بگویند: «می‌خواهم کارآفرین شوم و استارتاپ خودم را ران کنم!» نوپانا : نظری بیندازیم به دو روی سکه این روزها: روی خط : اغلب اوقات، نگرانیم. «فردا چه می شود؟» این سوال، ملکه ذهن ها شده است. دغدغه ها، تمامی ندارند. رنج ها، مدام حاضرند. دشمنان پا به کارند. و در حال پراکندن هوای یاس و نومیدی. حسودان، در کمین. نفت را تحریم کرده اند. هسته ای را تحریم کرده اند. بانک ها را تحریم کرده اند. دارو را تحریم کرده اند. مقاومت و ایستادگی را تحریم کرده اند. ایران تنهاست انگار. روی شیر : سال ۵۷ که کشور را از ...

متن کامل خبر در سایت نوپانا

    منبع خبر

    نوپانا

    نوپانا

    نوپانا یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات