از امروز تپ‌سی برای همه

این اقدام جدید، با هدف تشویق رانندگان به قبول درخواست کاربران دارای معلولیت حرکتی انجام شده است. با حذف کمسیون، درآمد راننده از این سفرها بیش از سفرهای معمول خواهد بود اما مسافر، همان مبلغ همیشگی را پرداخت خواهد کرد. در واقع تپ‌سی، سهم خود از هزینه‌ی سفر را از درآمد راننده کم نمی‌کند. این سفرها، با عنوان «توان‌یاب»، در زیر قسمت قیمت سفر و با رنگ بنفش، به راننده نشان داده می‌شوند. سفیری که این سفرها را قبول می‌کند، می‌بایست در خودروی خود جای کافی برای ویلچر یا عصا داشته باشد و همچنین در زمان سوار و پیاده شدن مسافر، به او کمک کند. به این ترتیب سفیران تپ‌سی می‌توانند، مسیر پیش‌روی این کاربران را هموارتر کنند. تپ‌سی پیش از این نیز در اردیبهشت ماه سال جاری و هم‌زمان با روز جهانی دسترس‌پذیری تکنولوژی برای افراد دارای معلولیت، ا پلیکیشن خود را برای نابینایان به صورت کامل دسترس‌پذیر کرد. ...

متن کامل خبر در سایت شنبه پرس

    منبع خبر

    شنبه پرس

    شنبه پرس

    شنبه پرس یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات