برنامه آنکالی مددکار و متخصص روانپزشکی در خوابگاه ها

برنامه آنکالی مددکار و متخصص روانپزشکی در خوابگاه ها

برنامه آنکالی مددکار و متخصص روانپزشکی در خوابگاه ها و نیز فلوچارت رفتارهای خود آسیب رسان و دیگر آسیب رسان در شرایط بحران جهت بهره برداری در لینک زیر قابل مشاهده می باشد.
فایل  برنامه آنکالی جهت دانلود
فایل فلوچارت جهت دانلود
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات