تفاهم نامه ایجاد خط اعتباری سرمایه گذاری خطرپذیر منعقد شد

تفاهم نامه ایجاد خط اعتباری سرمایه گذاری خطرپذیر منعقد شد

تفاهم نامه ایجاد خط اعتباری سرمایه گذاری خطرپذیر در روز شنبه ۱۵ تیرماه بین معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون منعقد شد. بر اساس جزئیات این تفاهم نامه منابع مالی مورد نیاز برای توسعه و تجاری سازی محصولات و خدمات شرکت های تعاونی دانش بنیان و نوآور از محل خطر اعتباری تخصیصی از طرف صندوق شکوفایی و نوآوری تامین خواهد شد. صندوق نوآوری و شکوفایی قرار است نسبت به راه اندازی و توسعه شرکت های تعاونی با تامین مالی از محل اعتبارات جسورانه تخصیصی اقدام کند. وضعیت سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی در کشورهای در حال توسعه بر اساس این تفاهم نامه خدمات تجاری سازی فناوری به شرکت های تعاونی دانش بنیان مشتمل بر خدمات مشاوره ای و آموزشی، اخذ استانداردها و گواهینامه های مورد نیاز برای ورود به بازارهای داخلی و خارجی، بازاریابی، برندسازی و ...

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات