پیشنهادات وزارت ارتباطات در راستای استخراج قانونی ارز دیجیتال

پیشنهادات وزارت ارتباطات در راستای استخراج قانونی ارز دیجیتال

امیر ناظمی درخصوص آخرین وضعیت ساماندهی مساله ارز دیجیتال در کشور توضیح داد و در مورد غیرقانونی بودن استفاده از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال گفت: هم اکنون تنها موضوع غیرقانونی بودن دستگاه های استخراج ارز رمز مطرح نیست چرا که برخی از این دستگاه ها حدود یک سال پیش و قبل از قانون ممنوعیت واردات تجهیزات ارز دیجیتال، وارد کشور شده است. اما آنچه که هم اکنون ممنوع است، این است که یک واحد صنعتی نباید از برق یارانه ای، برای استخراج ارز دیجیتال استفاده کند. رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه پروانه بهره برداری از هر واحد صنعتی، برای فعالیت مشخصی صادر می شود و به میزان مصرف هر واحد، به آن برق اختصاص می یاید. برق صنعتی شامل چند برابر سوبسید نسبت به بهای برق خانگی است تا صنعت، رونق پیدا کند. به همین دلیل اگر واحد صنعتی به جای فعالیت مشخص خود، به ...

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات