کارگاه آموزشی مفاهیم استارتاپی ویژه مدیران پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه آزاداسلامی دزفول برگزار شد

کارگاه آموزشی مفاهیم استارتاپی ویژه مدیران پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه آزاداسلامی دزفول برگزار شد

DSC۰۰۱۹.jpg - ۱۸۵.۷۱ kB

این کارگاه با تدریس مهندس حکمتی و دکتر مهدی هودگر با محوریت مرکز رشد شهرستان دزفول در محل سالن جلسات مرکز رشد برگزار شد.

دکتر هودگر در خصوص فعالیت های مرکز رشد و خدمات قابل ارایه در این مرکز توضیحاتی را ذکر کردند، از جمله فعالیت های معرفی شده می توان به موضوعات استارتاپ ویکند، جلسات دورهمی، جلسات ایده شو، و جشنواره ایتاپ اشاره نمود.

همچنین هودگر در خصوص شرکت های فعال در مرکز رشد آماری را ارایه نمود که در این مرکز ۲۱ واحد فناور در حال حاضر فعال می باشند و همچنین با برنامه ریزی مدون بدنباله افزایش حجم شرکت های تحت پوشش هستند. از جمله برگزاری رویداد کارآفرینی دزفول شهر هوشمند که در یک دوره شش ماهه در سطح شهرستان دزفول برگزار خواهد شد.

در ادامه مهندس حکمتی مبدع رویداد همفکر در خصوص مفهوم استارتاپ و ساختار شرکت های نوپای ایده محور توضیحاتی را ارایه نمود.

DSC۰۰۱۱.jpg - ۱۹۸.۸۱ kBDSC_۰۰۱۳.jpg - ۲۰۴.۲۴ kB

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناوری دزفول

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناوری دزفول

مرکز رشد واحدهای فناوری دزفول

مرکز رشد واحدهای فناوری دزفول یک مرکز رشد در شهر دزفول می باشد

    نظرات