بازدید برگزیدگان اولین استارتاپ ویکند دانش آموزی حوزه انرژی از پارک علم و فناوری استان مرکزی

برگزیدگان اولین رویداد دانش آموزی ایده و انرژی به همراه تعدادی از مدیران و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی و جمعی از والدین، با هدف آشنایی با اهداف و وظایف پارک علم و فناوری استان مرکزی و مرکز رشد واحدهای فناوری از این مجموعه بازدید کردند.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات