بودجه ۱۲۰ میلیاردی برای حمایت از طرح های فناورانه قابل ارائه در بازار

بودجه ۱۲۰ میلیاردی برای حمایت از طرح های فناورانه قابل ارائه در بازار

بابک نگاهداری با اشاره به راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری در تشریح ساز و کار آن و در راستای حمایت از طرح های فناورانه گفت: صندوق وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، هم اکنون سرمایه ای حدودا ۱۲۰ میلیاردی دارد که برنامه ریزی دانشگاه آزاد به سمت افزایش سرمایه آن است. وی با بیان اینکه تقریباً همه واحدهای استانهای دانشگاه آزاد سهامدار صندوق پژوهش و فناوری هستند، افزود: مجموعه فعالیت های دانش بنیان و سرمایه گذاری بر روی طرح های فناورانه و نوآوری از طریق این صندوق در دانشگاه آزاد مورد حمایت مالی قرار گرفته است. رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اضافه کرد: واحدهای مختلف دانشگاه در هر یک از استانها، به تناسب سرمایه ای که دارند، از سود و نفع حاصل از این فعالیت ها و سرمایه گذاری ها، بهره مند خواهند شد. نگاهداری با تاکید بر اینکه تمرکز صندوق بر روی طرح های فناورانه و فعالیتهای ...

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات