توهم‌فروش‌ها همیشه هستند اما اکوسیستم واقعی‌تر می‌شود

توهم‌فروش‌ها همیشه هستند اما اکوسیستم واقعی‌تر می‌شود

مهندسی تامین و نگهداری هواپیما خوانده و ارشد مدیریت حرفه‌ای کسب‌وکار دارد. اعتقاد دارد هرکسی باید روی خودش کار کند تا حال همه‌مان بهتر شود. می‌گوید اگر خودمان بهتر شویم اطرافیانمان هم تاثیر خواهند گرفت و بهتر خواهند شد. صابر صیادی یکی از تحلیل‌گرهای نکته‌سنج اکوسیستم استارتاپی است. کسی که همیشه در آستین‌اش مشتی فکت و آمار و لینک دارد و آماده است وسط هر بحثی آن‌ها را رو کند. با صابر در برج نوآوری دانشگاه امیرکبیر درباره ضعف‌ها و آسیب‌های اکوسیستم استارتاپی ایران گپ مفصلی زدیم. درباره اینکه چرا اعتقاد دارد این فضا نیاز به پوست‌اندازی دارد و چرا فکر می‌کند در چند سال گذشته انحراف‌های جدی در این زیست‌بوم رخ داده است. او نقدهای تندی هم به رویکرد دولتی‌ها و دخالت‌هایشان در کار استارتاپ‌ها وارد می‌کند، اما امیدوار است که کسب‌وکارهای اینترنتی ایران با بازگشت به واقع‌بینی و دور شدن از هیاهوهای هزینه‌زا بتوانند در جامعه تاثیری ماندگار ...

متن کامل خبر در سایت آی چیزها

منبع خبر

آی چیزها

آی چیزها

آی چیزها یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات