ابقاء ریاست مرکز تحقیقات بهداشت کار

ابقاء ریاست مرکز تحقیقات بهداشت کار

متن ابلاغ به شرح زیر است:
جناب آقای علی اصغر فرشاد
ریاست محترم مرکز تحقیقات بهداشت کار
با سلام و احترام
نظر به تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالی با عنایت به آئین نامه مصوب وزارت متبوع و براساس مصوبه دومین جلسه شورایعالی مرکز تحقیقات بهداشت کار مورخ ۹۸/۰۴/۱۶، به موجب این ابلاغ به مدت ۳ سال دیگردر سمت ریاست مرکز تحقیقات بهداشت کار دانشگاه علوم پزشکی ایران ابقاء می گردید.
انتظار میرود با مدیریت و همت جنابعالی، تلاش و انگیزه مضاعف اعضای محترم هیئت علمی، همکاران و پرسنل گرامی، همکاری با دیگر مراکز تحقیقاتی، گروه های آموزشی و معاونت های دانشگاه شاهد بالندگی و رشد سریع آن مرکز در راستای تحقق اهداف بوده، توفیق روزافزون جنابعالی را در پیشبرد اهداف دانشگاه علوم پزشکی ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه حضرت باریتعالی خواستارم.
دکتر جلیل کوهپایه زاده
رییس دانشگاه
همچنین ایشان در این جلسه با تاکید بر حضور اعضای هیئت علمی آموزشی در فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی، بیان نمودند که مشارکت موثر اعضای هیئت علمی دانشگاه در فعالیت های مراکز تحقیقاتی را به عنوان یکی از مهمترین ارزش های اعضای هیئت علمی دانشگاه تلقی می نماییم. ایشان در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه ها و ایده های بزرگ و ملی در حال اجرا در مراکز تحقیقاتی تشکر و قدردانی نمودند.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات