امضای تفاهم نامه میان خانه نوآوری صندوق توسعه صادرات

امضای تفاهم نامه میان خانه نوآوری صندوق توسعه صادرات

در راستای پیشبرد اهداف خانه نوآوری، تفاهم نامه ای با صندوق توسعه صادرات در جهت جهانی شدن فعالیت استارت آپی این شتاب دهنده به امضا رسید نوپانا : مهرداد امانی مدیرعامل صندوق توسعه صادرات، ضمن بازدید از خانه نوآوری و آشنایی با فعالیت های استارت آپی این شتابدهنده، به گسترش همکاری ها میان این دو مجموعه تاکید کرد. از همین رو جهت افزایش همکاری ها، تفاهم نامه ای میان خانه نوآوری و صندوق توسعه صادرات منعقد شد. این تفاهم نامه که به امضای امانی و مهدی صداقت مدیرعامل خانه نوآوری رسید، گامی در راستای جهانی شدن استارت آپ های این شتابدهنده تلقی می شود. با توجه به مزیت رقابتی استارت آپ های خانه نوآوری که فرهنگ محوری جزء لاینفک آن محسوب می شود این تفاهم نامه می تواند موجبات حضور آن ها را در سطح منطقه فراهم نماید. در پی قرابت های فرهنگی ایران با سایر ملت های منطقه و ...

متن کامل خبر در سایت نوپانا

    منبع خبر

    نوپانا

    نوپانا

    نوپانا یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات