حوزه مواد و ساخت با شناسایی هسته های فناور دانشگاهی گسترش می‌یابد

حوزه مواد و ساخت با شناسایی هسته های فناور دانشگاهی گسترش می‌یابد

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با توجه به اینکه حوزه مواد و ساخت پیشرفته برای کشور موضوعی حیاتی است که از یک سو با مزیت‌های نسبی کشور گره خورده و از سوی دیگر بر توانمندی‌ راهبردی کشور تاثیرات جدی دارد، ستاد توسعه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی و فناوری اقدام به رصد و شناسایی ظرفیت تیم‌های تحقیقاتی مستعد و طرح‌های نوآورانه در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور کرده است این کار با هدف شکل‌گیری هسته‌های فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان نوپای دانشگاهی در حوزه مواد مهندسی و ساخت صورت می گیرد.

محورهای این رویداد نوآورانه شامل «فلزات»، «پلیمرها»، «شیشه و سرامیک ها»، «کامپوزیت ها»، «زیست مواد»، «مواد هوشمند»، «بازیافت»، «فرآیندهای ساخت و تولید » و« فرآیندهای تکمیلی » می شود.

تیم های شرکت کننده در این رویداد باید ۳ نفر از یک دانشگاه باشند. یک عضو هیات علمی به عنوان راهبر فناوری و دو دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری (ترجیحا یکی از دو نفر دانش‌آموخته باشد) و برای طرح های پیشنهادی نوآورانه بازار بالفعل یا بالقوه نیز وجود داشته باشد.

معرفی تیم‌های منتخب به مراکز شتاب‌دهی

ستاد توسعه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تکمیل تحقیقات تیم های برگزیده با اعطای گرنت های پژوهشی هدفمند و استفاده از زیر ساخت های در دسترس ستاد از جمله شبکه آزمایشگاهی، کانون پتنت و غیره حمایت می کند.

همچنین، «ارائه خدمات فنی و مشاوره ای از طریق شبکه کارگزاران مورد اعتماد ستاد »، «حمایت ویژه ستاد از استقرار تیم‌های برگزیده در مراکز رشد و پارک‌های فناوری»، «معرفی تیم‌های برگزیده به مراکز شتاب‌دهی و صندوق‌های VC با حمایت ویژه ستاد»، «حمایت ویژه ستاد از شرکت‌های دانش بنیان نوپای تشکیل شده مبنی بر ایده پیشنهادی و حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم صندوق نوآوری و شکوفایی از روند تجاری سازی ایده‌های ارائه شده» از دیگر حمایت هایی است که از تیم های برنده و برگزیده صورت می گیرد.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۲۲۱۸۳۱۱۳-۰۲۱، تماس بگیرند و یا به سایت ستاد توسعه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به نشانی http://pam.isti.ir / مراجعه کنند.

پایان پیام/۲۳

لینک اصل خبر در سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  منبع خبر

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات