تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در مرکز توجه دولت

رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه عمده تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بانک‌ها انجام می‌شود، تاکید کرد که شاه کلید فعالیت‌های دولت باید تمرکز بر تامین مالی SMEها باشد. فریال مستوفی درباره تمرکز کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: در حال حاضر بیشترین تمرکز و انرژی را بر روی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار داده‌ایم . وی ادامه داد: برای حل مشکل تامین مالی در کشور باید راه‌حل‌های مختلفی را پیدا کنیم یا تشکیلات منظمی در این خصوص ایجاد شده و اصلاحاتی انجام شود. رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: البته ما در کمیسیون پیشنهاداتی درباره روش‌های تامین مالی برای بنگاه‌های مختلف داریم، اما این کار نیاز به زمان بیشتر و رسیدن پیشنهادات ما به پختگی لازم دارد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد: البته اجرای این پیشنهادات نیز بدون کمک دولت میسر نخواهد ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات