اشتغال دانشجویان پسادکتری در شرکتهای دانش بنیان

اشتغال دانشجویان پسادکتری در شرکتهای دانش بنیان

دکتر ایمان افتخاری عضو هیئت علمی پژوهش های دانش های بنیادی و رئیس صندوق حمایت از صندوق پژوهشگران و فناوران امروز در نشست خبری که در محل صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران برگزار شد، گفت: این صندوق در آستانه ۱۵ سالگی بوده که در طول فعالیت خود از بیش از هفت هزار طرح حمایت کرده است. رئیس صندوق حمایت از صندوق پژوهشگران و فناوران با بیان اینکه اما بیش از ۲۱ هزار طرح پژوهشی به صندوق طی ۱۵ سال ارائه شده است، اظهار داشت: برنامه های این صندوق در حوزه بین المللی به صورت جدی بوده است به طوری که از هر ۱۰ طرح، یک طرح حمایت شده است. به گفته عضو هیئت علمی پژوهش های دانش های بنیادی ثبت پتنت بین المللی از دیگر برنامه های حمایت از صندوق پژوهشگران و فناوران به شمار می رود که تاکنون توانسته در راستای این امر (مسئله اجرایی تا ثبت) از ...

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات