در یارا چه می‌گذرد؟

در یارا چه می‌گذرد؟

تیم‌های مجزا اما منسجم تیم کال‌سنتر در طبقه اول مستقر شده است و نکته جالب اینجاست که میزهای مدیران نیز بین همین بچه‌ها قرار داشته و همه در کنار هم مشغول به فعالیت هستند، چیدمان تیم‌ها نیز با توجه به فعالیت آنها صورت گرفته است، تیم پرواز داخلی و قطار و اتوبوس، در یک قسمت مستقر هستند، تیم پرواز داخلی و تیم تورها و هتل‌های داخلی و خارجی نیز در بخش‌های دیگر قرار دارند. نکته قابل ذکر در رابطه با آموزش تیم‌ها این است که هر تیم با بخش‌های دیگر آشنا بوده و در صورت نیاز می‌تواند روحیه همکاری خود را در کمک رساندن به دیگر بخش‌ها نشان دهد. در فضای کال‌سنتر علی‌بابا که در طبقه اول و در یک فضای مسطح قرار دارد، وجود چندین صفحه نمایش، توجه بیننده را به خود جلب می‌کنند که طبق توضیحات آقای سلطان‌لو، مدیر این بخش، شاخص‌های تماس مشتریان که به صورت ساعتی ...

متن کامل خبر در سایت شنبه پرس

    منبع خبر

    شنبه پرس

    شنبه پرس

    شنبه پرس یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات