گزارش پایش محیط کسب وکار ایران در بهار ۱۳۹۸

گزارش پایش محیط کسب وکار ایران در بهار ۱۳۹۸

«ارزیابی‌ها بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در اکثر استان‌ها، وضعیت بیشتر مولفه‌های موثر بر محیط کسب وکار ایران در بهار ۱۳۹۸، تا حدودی مساعدتر شده است» بنابر نتایج حاصل از پایش ملی در خصوص چگونگی محیط کسب ‏و کار ایران که در بهار ۱۳۹۸ انجام شده است؛ رقم شاخص ملی، ۶/۱۷ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که بهتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان۱۳۹۷با میانگین ۶/۲۷) است، همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان‌ها، وضعیت بیشتر مولفه‌های موثر بر محیط کسب وکار ایران در بهار ۱۳۹۸، تا حدودی مساعدتر شده است. شایان ذکر است، سنجش محیط کسب و کار توسط اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف کشور انجام می‌پذیرد؛ به این معنی که هر سه ماه توسط این اتاق‌هاکه دبیرخانه آنها اتاق بازرگانی ایران است از فعالان اقتصادی خواسته می‌شود، ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات