استارتاپ‌های ۵ میلیارد دلاری در ایران

استارتاپ‌های ۵ میلیارد دلاری در ایران

سورنا ستاری بیان کرد: استارتاپ‌هایی داریم که در مرز یک میلیارد دلار بوده و اکثرشان هفته‌ای بیش از 10 درصد رشد می‌کنند، این به این معنی است که هیچ چیزی اقتصادی‌ تر از سرمایه_گذاری بر روی جوانان توانمندمان نیست.

به گزارش اکوسیستم ٬ هوشنگ ضیایی نقاط ضعف اجرای طرح اقامتگاه های بوم گردی کشور در شرایط کنونی عنوان کرد: فلسفه توسعه کسب و کارهای کوچک به عنوان موتور محرکه مناسبت های اقتصادی از یک طرف و از طرفی تامین معیشت پایدار جوامع محلی، در قالب اقامتگاه های بوم گردی ایده ای درست با پشتوانه تجارب جهانی است.

وی گفت: در صنایع بزرگ و کشاورزی نیاز به منابع مالی و سرمایه گذاری زیادی داریم و با توجه به محدودیت سرمایه بخش خصوصی... شانس زیادی آنجا نداریم اما گردشگری این قابلیت و توان را دارد که با اتکا به همان منابع خرد مالی و خانواده های روستایی فضایی برای اشتغال و درآمدزایی ایجاد کند.

ضیایی افزود: این از امتیازهای نسبی فعالیت های گردشگری نسبت به سایر بخش های اقتصادی محسوب می شود؛ اقامت در این خانه ها با اقبال عمومی در سطح خارج و داخل مواجه شده و این بخش مثبت ماجرا است، اما این قابلیت ها برای بالفعل شدن نیاز به فرایندها و پیش زمینه هایی هستند که مورد اغفال واقع شده است.

همچنین افزود: از جمله نقائص، آموزش کسانی است که می خواهند به عنوان کارآفرین و مدیران این مجموعه ها فعالیت کنند.نظارت دقیق بر واحدها و توجه کافی به ابعاد فنی، حقوقی و مالی استارت اپ ها بر اساس ارائه خدمات مشاوره از طریق بخش دولتی به خوبی صورت نمی گیرد.

ضیائی گفت: مثلا تجربه ای که ما در شفیع آباد نزدیک شهداد کرمان داشتیم این بود که بدون تقاضا سنجی مجوزهای زیادی داده بودند و این امر نوعی رقابت ناسالم بین صاحبان قامتگاه های بوم گردی را سبب شده بود و زیان افت قیمت هم داشت.

در حمایت از اقامتگاه ها معمولا تا 50 میلیون تومان کمک مالی می دهند و دیگر مطالبه و یا تاکید روی فهم و آموزش وجود ندارد.

 

    نظرات