رئیس کمیسیون شوراهای مجلس: فعالیت در بستر وب بدون دخالت عامل انسانی شفافیت اقتصادی و کاهش مفاسد را در پی دارد

محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، گفت: « سامانه سککوک به عنوان حلقه مفقوده تامین مالی مورد حمایت است.» به گزارش روابط عمومی سککوک ، محمدجواد کولیوند با تاکید بر لزوم حمایت از سامانه‌ها و پلتفرم‌هایی که شفافیت اقتصادی را افزایش می‌دهد، گفت: «اینکه سامانه‌ای مانند سککوک بتواند در شرایط فعلی اقتصاد حلقه مفقوده تولید را که منابع مالی است تامین کند، به طور حتم تحولی اقتصاد کشور رخ خواهد داد.» او با بیان اینکه باید همسو با دنیا در مسیر استفاده از تکنولوژی در همه بخش‌ها گام برداریم، افزود: «با رسوخ فناوری‌های نوین در شبکه بانکی به طور حتم شفافیت اقتصادی و کاهش مفاسد رخ می‌دهد زیرا فعالیت در بستر وب بدون دخالت عامل انسانی می‌تواند این دو مهم را تقویت کند.» کولیوند با تاکید بر اینکه سامانه‌ها و پلتفرم‌های مورد استفاده در شبکه بانکی باید بتوانند حامی تولید داخل بوده و در راستای ...

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات