مدیر امور مشتریان داتین از دغدغه های این شرکت می‌گوید

ناصر عباسی، مدیر امور مشتریان شرکت داتین معتقد است پویایی موجود در این شرکت باعث شده آمادگی برای پاسخ به نیازهای مشتریان متنوع خود را داشته باشند. او می‌گوید: «نگاه ما به مشتریان از فرهنگ سازمانی و مدیریتی نشات می‌گیرد، با آنها روابط برادارانه تجاری داریم و دغدغه‌های آنها دغدغه‌های ماست.»

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات