مدیر واحد پشتیبانی شرکت داتین از انتظاراتی که مشتریان دارند و راه‌حل‌هایی که برای آنها در نظر گرفته شده می‌گوید / گزارش ویدئویی

فاطمه موسوی، مدیر واحد پشتیبانی شرکت داتین به بررسی انتظارات مشتریان پرداخته و راه‌حل‌هایی که داتین برای آنها در نظر گرفته است. او معتقد است پاسخگو و شفاف بودن و پیگیری درخواست‌ها؛ انتظارات مشتری از آنان است.

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات