با مدیریت دسترسی از گنجینه های سازمان خود محافظت کنید

الناز شاروان، مسئول امور مشتریان گروه فناوری پرند / درخواست های دسترسی ممکن است از طرق مختلف ارسال شوند. به طور مثال با عنوان درخواست سرویس در سیستم ثبت شوند یا توسط میز خدمات، از طریق منابع انسانی، یا حتی از طریق فرآیند مدیریت تغییر. مدیریت دسترسی، مسئول بررسی و رسیدگی به درخواست­‌های دسترسی است. این فرآیند شامل مواردی مثل کنترل نام کاربری، رمز عبور، ایجاد گروه­‌ها، نقش ها و تعریف سطح دسترسی هر کدام و سپس کنترل دسترسی­‌ها از طریق تعریف عضویت در گروه‌­های مختلف است. همچنین این فرآیند وظیفه حذف مجوزهای دسترسی در زمان تغییر وضعیت کاربر به واسطه انتقال، استعفا یا پایان مجوز کاری کاربر را دارد. ACCESS MANAGMENT سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا با حفظ یک محیط امن نه تنها مانع استفاده‌های غیر مجاز شده، بلکه از نقص اطلاعات که منجر به از دست رفتن اعتماد مشتری و مجازات­‌های مالی می‌شود نیز جلوگیری کنند. این فرآیند ...

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات