آمادگی صندوق برای مشارکت در پروژه های فناورانه شهرداری یزد

آمادگی صندوق برای مشارکت در پروژه های فناورانه شهرداری یزد

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری استان یزد، در این نشست راه های همکاری صندوق پژوهش با سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد در بحث تدوین فرصت های سرمایه گذاری استان در حوزه مدیریت شهری و برنامه ریزی و برگزاری رویداد فرصت های سرمایه گذاری مدیریت شهری بررسی شد.
همچنین مقرر شد صندوق پژوهش در پروژه های شهری که مربوط به فناوری بوده و در راستای رسالت های آن است، حداکثر ۵۰ درصد مشارکت نموده و ارتباط بین سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد را با شرکتهای پارک علم و فناوری یزد برقرار کند.
گفتنی است، با توجه به اینکه اکثر پروژه های مطالعاتی در حوزه برند سازی و مطالعات امکان سنجی به خارج از استان واگذار می شود، با معرفی صندوق پژوهش از پتانسیل شرکت های پارک علم و فناوری یزد استفاده شود.

لینک اصل خبر در سایت صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

  منبع خبر

  صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

  صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

  صندوق پژوهش و فناوری استان یزد یک سرمایه گذار در شهر یزد می باشد

   نظرات