ناظر می‌خواهیم اما ناظر صلاحیت‌دار

ناظر می‌خواهیم اما ناظر صلاحیت‌دار

نهاز جمله اینکه تاکسیرانی خود رقیب آنلاین‌ها محسوب می‌شود چون کسب‌وکار آنلاین راه اندازی کرده است؛ یعنی نظارت رقیب بر رقیب عملا و قانونا امکان‌پذیر نیست. نکته دومی که به آن استناد می‌کنند، مربوط به داشتن مجوز از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای فضای مجازی است‌ که به موجب قانون اصناف کار می‌کند و دیگر نیازی به گرفتن مجوز از نهاد یا سازمان دیگر وجود ندارد. همچنین آنها خود را تاکسی نمی‌دانند بلکه معتقدند پلتفرم‌هایی آنلاین هستند که آی‌تی‌محور هستند و حتی اگر قرار بر نظارت باشد، سازمان‌ها و نهادهایی با صلاحیت بیشتر از شهرداری وجود دارند که می‌توانند نقش ناظر را بازی کنند. کارشناسان این حوزه نیز معتقدند که نظارت تاکسیرانی بر پلتفرم‌های تاکسی‌های آنلاین به دلیل تفاوت ماهیت این کسب‌وکارها با ساختارهای سنتی شهرداری و سازمان تاکسیرانی، نمی‌تواند نتیجه درخشانی به همراه داشته باشد. کما‌اینکه این سازمان و این نهاد نیمه‌دولتی، تاکسی آنلاین راه‌اندازی کرده اما در این زمینه موفق ...

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

منبع خبر

هفته نامه شنبه

هفته نامه شنبه

هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات