حمایت وزارت صمت از توسعه فناوری و شرکت‌های دانش بنیان

حمایت وزارت صمت از توسعه فناوری و شرکت‌های دانش بنیان

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این صندوق، همچنین به طور غیر مستقیم در سایر محور‌های برنامه‌ای وزارت صمت تاثیر گذار است؛ چرا که در بخش ساخت داخل می‌تواند صنایع پیشرفته را مورد حمایت قرار دهد، در حوزه معادن و حضور شرکت‌های دانش بنیان در این بخش و یا در حوزه بازار که نیازمند تحول از مسیر حضور شرکت‌های استارت آپی و دانش بنیان است می‌تواند موثر عمل کند. وزیر صمت تاکید کرد: صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته باید با شناخت اولویت‌ها و برنامه ریزی روی آن‌ها صنایعی را مورد حمایت قرار دهد که امروز به طور مشخص در کشور ما دارای اهمیت ویژه‌ای به لحاظ تامین و توسعه فناوری هستند؛ پوشاک و بالاخص لوازم خانگی از جمله همین صنایع هستند که توجیه برای حمایت از آن وجود دارد و باید برای خودکفایی در این بخش تمامی حمایت‌های لازم عملیاتی شوند.

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات