برگزاری جلسه طرح قدم به قدم

برگزاری جلسه طرح قدم به قدم

اولین جلسه طرح قدم به قدم در روز سه شنبه مورخ ۲۳/۷/۹۸ . با حضور جناب آقای دکتر شیروانی مسئول محترم طرح قدم به قدم،  سرکار خانم دکتر سهیلا بصیر شبستری مسئول محترم EDO بیمارستان فیروزگر، سرکار خانم مهشید دارابیگی از معاونت آموزشی دانشگاه، و سرکار خانم دکتر صلحی مدیر محترم گروه آموزش بهداشت، جناب آقای دکتر علی محمدی مدیر محترم گروه بهداشت حرفه ای ، جناب آقای دکتر وفا معاون محترم پژوهشی و مدیر گروه علوم تغذیه، و همچنین سرکار خانمها دکتر دهداری، دکتر زراتی، و جناب آقای دکتر آزادی اعضاء محترم هیئت علمی دانشکده برگزار گردید. در این جلسه در خصوص شایستگی و صلاحیت علمی دانشجویان پس از فارغ التحصیلی و عملکرد ایشان در محیط کار، همچنین هدفمند نمودن سرفصل و کریکولومهایی با موضوعیت بیشر در مسیر آن بیان گردید.


لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات