بازدید از مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)

بازدید از مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)

معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و هیات همراه از زیست بوم کارآفرینی و کسب و کار های نوپای کشاورزی در مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) بازدید کردند. روز چهارشنبه ۱۹ تیر ماه جاری دکتر خاوازی معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر زارع قائم مقام معاون وزیر و ریاست سازمان، دکتر محمودی معاونت توسعه مدیریت و منابع و سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان، دکتر بازرگان معاونت پژوهش و فناوری سازمان و هیات همراه با همراهی دکتر مخبر رییس مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) و معاونین مرکز، از سایت استقرار شرکت های دانش بنیان و زیست بوم کارآفرینی و کسب و کارهای نوپای کشاورزی مرکز بازدید کردند. خانم دکتر نیک وش رییس شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز، توضیحاتی در خصوص نحوه استقرار این شرکت ها در زیست بوم کارآفرینی و کسب و کارهای نوپای کشاورزی ارائه ...

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات