ایرانیان خارج کشور به صادرات ایده ها کمک کنند

رئیس شبکه فن‌بازار ملی ایران با بیان نیاز جامعه به ارتباط با ایرانیان خارج کشور گفت : باید از ایرانیان خارج کشور برای صادرات ایده های دانش بنیان کمک گرفت. میلاد صدرخانلو اظهار کرد: شبکه ملی فن بازار مانعی برای به هم پیوستن عرصه و تقاضا ایجاد نمی کند و بروکراسی و حلقه جدیدی در دانش بنیان نیست. وی در صندوق ملی نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری ادامه داد: این شبکه تلاش دارد که ایده ها را به بازار برساند و فرآیند ایجاد محصول را تسهیل کند. صدرخانلو عنوان کرد: آخرین مورد که شبکه ملی در اختیار شرکت ها قرار داده است لیزینگ فناوری است به طوری که با شرایط ساده و قابل قبول تر تصفیه حساب صورت میگیرد. رئیس شبکه فن‌بازار ملی ایران عنوان کرد: تسهیلات فن بازار محدود به شرکت های دانش بنیان نیست وتمامی واحد های فناوری که برای دانش بنیان شدن مشکل دارندمی توانند از ان ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات