ارزیابی از عملکرد شرکت ها و واحدهای فناور شهرستان آمل

ارزیابی از عملکرد شرکت ها و واحدهای فناور شهرستان آمل


ارزیابی از عملکرد شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان آمل در مهرماه سال ۱۳۹۸ صورت گرفت. در این جلسه شاخص های مختلفی از جمله میزان گردش مالی سالانه، ثبت اختراع و پتنت، صلاحیت دانش بنیان و ... از هر شرکت مورد ارزیابی قرار می گیرد.
لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل یک مرکز رشد در شهر آمل می باشد

   نظرات