توسعه پایدار کشاورزی در گرو راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان

بخش کشاورزی سهم مهمی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد در اشتغال‌زایی مردم آذربایجان غربی از دیرباز نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند، دستیابی به امنیت غذایی، کسب درآمدهای ارزی و استقلال سیاسی و اقتصادی از عمده‌ترین ضرورت‌های توجه به بخش کشاورزی است و توسعه کشاورزی بدون نگرش پایداری به آن موجب بروز مسائل و مشکلاتی گردیده است که مصرف بی رویه مواد شیمیایی و تخریب محیط زیست از عمده‌ترین آن‌هاست. کشاورزی پایدار نوعی از کشاورزی است که کیفیت زندگی نسل‌های فعلی و آینده را از طریق حفظ و بهبود فرآیندهای اکولوژیکی که زندگی به آن وابسته است را بهبود می‌بخشد یکی از اهداف اساسی توسعه کشاورزی پایدار، ایجاد درآمد و اشتغال در نواحی روستایی در جهت افزایش رفاه و کاهش فقر روستاییان است که باید موردتوجه قرار گیرد. توسعه کشاورزی پایدار درگرو تقویت تشکل‌های کشاورزی رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در جلسه شورای مشورتی تشکل های بخش کشاورزی استان ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات