توصیه بانک جهانی برای کسب‌وکار

توصیه بانک جهانی برای کسب‌وکار

در حقیقت تغییرات روش‌شناسی بانک جهانی و تغییرات به‌دلیل بازنگری در داده‌های اشتباه سال گذشته به‌طور عمده و نیز تغییر وضعیت سایر کشورها مانع از سقوط رتبه کشور در گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی شده‌اند. در این گزارش همچنین به منظور بهبود رتبه ایران در انجام کسب‌وکار، پیشنهاد شده استقرار کامل پنجره واحد الکترونیکی در مراحل مختلف کسب‌وکار به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه بسیاری از کشورها با همین روش توانسته‌اند به رتبه‌های خوبی در گزارش بانک جهانی دست یابند. با توجه به نبود عزم جدی دولتمردان درخصوص استقرار کامل این پنجره واحد، تغییرات رتبه کشور با منشا اثرگذاری دولت نیز در سال‌های اخیر بسیار جزئی بوده و تغییرات عمده به‌دلیل تغییر روش‌شناسی یا بازنگری داده‌ها به‌دلیل نقص شاخص سهولت کسب‌وکار و مرحله گردآوری اطلاعات بوده است. بررسی جزئیات گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی نشان می‌دهد، در این گزارش، روش محاسبه امتیاز نماگر «حمایت از سهامداران خرد» تغییر یافته و امتیاز ایران بدون هیچ‌گونه تغییری در مقررات این حوزه و نیز بدون تغییر در داده‌های مربوط به این نماگر، افزایش یافته است. با بررسی داده‌های بازنگری شده سال ۲۰۱۹، می‌توان دریافت که در تجدیدنظری که توسط بخش‌خصوصی در پرسشنامه‌های ارسالی به بانک جهانی صورت گرفته، هزینه ثبت مالکیت که در سال‌های گذشته بیش از اندازه واقعی برآورد شده بود، کاهش یافته و در نتیجه این اصلاح، رتبه کشور بهتر از سال‌های گذشته اعلام شده است. در نماگر «اخذ مجوزهای ساخت‌وساز» نیز بازنگری داده‌ها و کاهش هزینه به‌دلیل افزایش درآمد سرانه ایران در سال ۲۰۲۰ موجب بهبود ۱۳ رتبه‌ای ایران در این نماگر شده است. در نماگر «دسترسی به برق» نیز کاهش هزینه به‌دلیل افزایش درآمد سرانه اتفاق افتاده و تغییر مثبتی در امتیاز کشور ایجاد شده، اما بهبود سریع‌تر وضعیت سایر کشورها در نهایت موجب تنزل رتبه شده است.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات