بانک اطلاعات آزمون‏ های ارزیابی شناختی ایجاد شد

بانک اطلاعات آزمون‏ های ارزیابی شناختی ایجاد شد

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ارزیابی شناختی با کاربرد های بسیار در حوزه سلامت و درمان، ورزش، آموزش و پرورش، استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و سایر زمینه ها به سنجش عمیق مهارت‏ ها و توانایی‏ های مرتبط با عملکرد مغز ارتباط دارد و عملکرد ها ی مغز موضوعات مرتبط با توجه، حافظه، استدلال، حل مساله، تصمیم گیری، زبان، هوش را در بر می گیرد.

در میان روش‏‏ های مختلف ارزیابی عملکرد شناختی مغز، نتایج آزمون‏ های ارزیابی شناختی به خاطر ویژگی‏ های روان سنجی مناسب، عینی بودن و سهولت اجرا، قابل اعتماد و پایا هستند و استفاده از این آزمون‏ ها در حوزه‏ های مذکور نشانگر اهمیت و ضرورت استفاده از آنها است.

در اختیار داشتن اطلاعات آزمون‌‏ها جهت سنجش قابلیت ‌ها و کاستی‌های شناختی می‏تواند برای پژوهشگران، درمانگران و سازمان‏ های مربوطه کمک کننده باشد.

توانایی های شناختی رابط بین رفتار و ساختار مغز بوده و گستره وسیعی از توانایی‌ها را در بر می‌گیرد و نقص درکارکردهای شناختی با اثر منفی بر عملکردهای روزانه و افت کیفیت زندگی می‌شود. یکی از ابزارهای کارا و معتبر برای سنجش میزان توانایی شناختی فرد استفاده از آزمونهای ارزیابی شناختی است.

با ایجاد بانک اطلاعات آزمون های شناختی، یافته ها و اطلاعات بیش از ۳۵۰ آزمون ارزیابی شناختی موجود درکشور با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری ‏های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جمع آوری و در سایت این ستاد بارگذاری و قابل دستیابی است.

پایان پیام/۲۵

لینک اصل خبر در سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  منبع خبر

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات