دومین پیش رویداد، رویداد کارآفرینی فود استارت

دومین پیش رویداد، رویداد کارآفرینی فود استارت

دومین پیش رویداد، رویداد کارآفرینی فود استارت-کاربرد گیاهان دارویی در صنایع غذایی با ارائه مربیان تخصصی انجام پذیرفت.در این پیش رویداد نحوه طراحی بوم ارزش پیشنهادی و اجزای آن پرداخته شد ،همچنین مربیان تخصصی پاسح گوی سوالات شرکت کنندگان بودند

لینک اصل خبر در سایت شتابدهنده هوشمند سلامت

    منبع خبر

    شتابدهنده هوشمند سلامت

    شتابدهنده هوشمند سلامت

    شتابدهنده تخصصی حوزه سلامت

    نظرات